Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Piła - Nabór na szkolenie grupowe „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór na szkolenie grupowe pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" współfinansowane ze środków...

PUP Piła - Nabór na planowane szkolenie grupowe „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór na planowane szkolenie grupowe „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

PUP Piła - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących...

PUP Piła - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu dla osób w wieku 30-50 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu dla osób w wieku 30-50 lat finansowanego z rezerwy Ministra...

PUP Piła - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

PUP Włocławek - Dotacje na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (dla osób powyżej 30. roku...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy rozpoczął nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub wyposażenia 30 stanowisk pracy.

PUP Żnin - Spotkania promocyjno-informacyjne dotyczące bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy

Biuro Projektów Dotacyjnych i Aktywizacyjnych zaprasza do skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.

PUP Żnin - Nabór na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na szkolenie pn. "Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie...

PUP Włocławek - Dotacje na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że osoby powyżej 30. roku życia chcące skorzystać z dotacji na założenie własnej firmy, mogą skorzystać z projektów urzędu.

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, iż 10 lipca 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek ZUS skierowanych osób...

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o zapisach na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.

PUP Piła - Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że w okresie 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)".

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych na rok 2017.

PUP Piła - Plan szkoleń na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Piła - Informacja o szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w 2017 roku nie będą realizowane szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej. Osoby bezrobotne będą mogły uczestniczyć w szkoleniach...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?