Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (rezerwa 2019 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Toruń - Młodzież Aktywna Społecznie

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu zaprasza osoby do 29. roku życia do udziału w projekcie wolontariackim pn. Młodzież Aktywna Społecznie.

PUP Bydgoszcz - Podjęcie lub powrót do pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu: "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie...

PUP Bydgoszcz - Projekty dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy wraz z Fundacją Aktywizacją serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą obecnie realizowanych projektów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,...

PUP Mogilno - Pierwszy biznes, czyli wsparcie w starcie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie zaprasza do udziału w programie dedykowanym przyszłym, młodym przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego,...

PUP Bydgoszcz - Projekt dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o projekcie, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PUP Bydgoszcz - Projekt pn. "NIE dla zwolnienia - TAK dla zatrudnienia"

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Brodnica - Kurs pedagogiczny

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

PUP Toruń - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zaprasza wszystkich pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla osób do 30. roku życia.

PUP dla miasta Torunia - Porady w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach indywidualnych dla pracodawców w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

MUP Toruń - Plan szkoleń na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że od 27 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Bydgoszcz - Targi Pracy Offerty 2018

Porozumienie Bydgoskich Biur Karier 15 listopada 2018 roku organizuje 13. edycję Targów Pracy Offerty 2018.

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zaprasza do składania wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub wyposażenia 90 stanowisk pracy.