Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Piła - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Piła - Staże dla kobiet

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)".

PUP Toruń - Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków na III kwartał 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o aktualnym harmonogramie naboru wniosków na III kwartał 2017 r.

PUP Toruń - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, iż w terminie od 7.08.2017 r. do odwołania przystępuje do naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego

PUP Toruń - Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia prowadzi nabór na szkolenia w ramach środków EFS.

PUP Nakło - Dotacje na zatrudneinie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego przez urząd bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

PUP Nakło - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle informuje o planowanym naborze wniosków o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego do pracy...

PUP Bydgoszcz - Projekt pn. "Bizneswoman to Ty"

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o projekcie pn. "Bizneswoman to Ty". Jest to program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w...

PUP Bydgoszcz - Projekt pn. "Przedsiębiorcy na start"

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o projekcie pn. "Przedsiębiorcy na start" Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, iż 10 lipca 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek ZUS skierowanych osób...

PUP Grudziądz - Nabór wniosków o staż dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)"...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków pracodawców o refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu...

PUP Piła - Kurs barmana

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór na planowane szkolenie grupowe pn. „Kurs barmana – I stopień" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, iż 10 lipca 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek ZUS skierowanych osób...

PUP Żnin - Refundacja części kosztów przy zatrudnieniu osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30....

PUP Żnin - Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób...

PUP Żnin - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze...

PUP Żnin - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)".

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w III kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w III kwartale 2017 roku.

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o zapisach na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?