Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Piła - Informacja o szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w 2017 roku nie będą realizowane szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej. Osoby bezrobotne będą mogły uczestniczyć w szkoleniach...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

PUP Bydgoszcz - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy od 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych.

PUP Bydgoszcz - Punkt Wspierania Samozatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że Punkt Wspierania Samozatrudnienia w dotychczasowej formie przy ulicy Mennica 6 funkcjonował tylko do dnia 11.01.2017 r. włącznie.

Dołącz do Wielkiej Wymiany Kontaktów!

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo-networkingowe ponad 100-osobowych grup przedsiębiorczych kobiet!

WUP Toruń (CIiPKZ we Włocławku) - Harmonogramy zajęć w I kwartale 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć grupowych z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w zależności od źródła finansowania zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy...

PUP Piła - Informacja o obsłudze osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas...

PUP Piła - Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw...

PUP Piła - Projekt pn. "ProRecognition"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce w ramach projektu „ProRecognition"...

PUP Piła - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)".

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy rozpoczyna zapisy na szkolenia w trybie grupowym.

PUP Bydgoszcz - Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy rozpoczyna zapisy na szkolenia w trybie grupowym.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?