Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Bydgoszcz - Konferencja pn. "Legalna praca cudzoziemców w Polsce"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza na konferencję organizowaną 17 maja 2017 roku, pod hasłem „Legalna praca cudzoziemców w Polsce".

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych na rok 2017.

Cykl spotkań informacyjnych pt. "Mama może wszystko!"

Drogie mamy, punkty informacyjne funduszy europejskich serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Was formy wsparcia ze środków unijnych.

PUP Piła - Bony stażowe

Jesteś osobą bezrobotną w wieku do 29. roku życia? Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o bony stażowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Piła - Plan szkoleń na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Piła - Informacja o szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w 2017 roku nie będą realizowane szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej. Osoby bezrobotne będą mogły uczestniczyć w szkoleniach...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

PUP Bydgoszcz - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy od 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych.

PUP Bydgoszcz - Punkt Wspierania Samozatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że Punkt Wspierania Samozatrudnienia w dotychczasowej formie przy ulicy Mennica 6 funkcjonował tylko do dnia 11.01.2017 r. włącznie.

WUP Toruń (CIiPKZ we Włocławku) - Harmonogramy zajęć w I kwartale 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć grupowych z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w...

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w zależności od źródła finansowania zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy...

PUP Piła - Informacja o obsłudze osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas...

PUP Piła - Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw...

PUP Piła - Projekt pn. "ProRecognition"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce w ramach projektu „ProRecognition"...

PUP Piła - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)".

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy rozpoczyna zapisy na szkolenia w trybie grupowym.

PUP Bydgoszcz - Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy rozpoczyna zapisy na szkolenia w trybie grupowym.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?