Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w III kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w III kwartale 2017 roku.

PUP Piła - Nabór na planowane szkolenie grupowe „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór na planowane szkolenie grupowe pn. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

PUP Piła - Nabór na szkolenie grupowe „Operator spycharki kl. III”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków na planowane szkolenie grupowe „Operator spycharki kl. III" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

PUP Piła - Nabór na planowane szkolenie grupowe „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków na planowane szkolenie grupowe „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" współfinansowane ze środków Europejskiego...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 22 maja 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o zapisach na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.

PUP Piła - Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że w okresie 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)".

PUP Bydgoszcz - Przeszkolenie wojskowe organizowane przez WKU w Bydgoszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że WKU w Bydgoszczy prowadzi nabór ochotników zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym w ramach II turnusu służby przygotowawczej na potrzeby Korpusu...

PUP Toruń - Harmonogram naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w II kwartale 2017 r. Harmonogram będzie aktualizowany cyklicznie - raz na...

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w II kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w II kwartale 2017 roku.

PUP Bydgoszcz - Szkolenia w trybie grupowym

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych na rok 2017.

PUP Piła - Plan szkoleń na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Mogilno - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Piła - Informacja o szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w 2017 roku nie będą realizowane szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej. Osoby bezrobotne będą mogły uczestniczyć w szkoleniach...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

PUP Bydgoszcz - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy od 17 stycznia 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych.

PUP Bydgoszcz - Punkt Wspierania Samozatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że Punkt Wspierania Samozatrudnienia w dotychczasowej formie przy ulicy Mennica 6 funkcjonował tylko do dnia 11.01.2017 r. włącznie.

PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w zależności od źródła finansowania zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy...

PUP Piła - Informacja o obsłudze osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?