Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-kujawsko-pomorskie .

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. roku życia

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 8 osobom bezrobotnym powyżej 29. roku życia
dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej na terenie województwa...

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób młodych

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 10 osobom bezrobotnym do 30. roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Chełmno - Staże innowacyjne dla osób młodych

Już w maju w Chełmnie odbywać się będą tzw. staże innowacyjne dla osób młodych bezrobotnych, którym znalezienie pracy utrudnia zbyt częste korzystanie z rozmaitych gier komputerowych oraz innych...

PUP Chełmno - Projekt pn. "Przedsiębiorcy na start" i "Bizneswoman to Ty"

Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych.

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy

Celem głównym projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn...

PUP Chełmno - Nabór wniosków o staż - RPO

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych...

PUP Toruń - Harmonogram naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zamieszcza aktualizację harmonogramu naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej na I kwartał 2018 roku.

PUP Toruń - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od 1.02.2018 o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Toruń - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od 1.02.2018 do wyczerpania środków przystępuje do naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy.

PUP Toruń - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od 1.02.2018 w ramach środków Funduszu Pracy istnieje możliwość składania:

PUP Włocławek - Dotacje na założenie działalności gospodarczej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Biznes na start!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby...

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o finansowanie kształcenia z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2018 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Bydgoszcz - "Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć wlasną firmę"

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 26 stycznia 2018 r. w godz. 10.00-12.30 zaprasza na cykliczne „Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę".

PUP Inowrocław - Projekt pn. „Szczęśliwy maluch, mama gotowa do pracy - 2”

Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne poinformowało PUP w Inowrocław, że ogłasza nabór do projektu „Szczęśliwy maluch, mama gotowa do pracy-2”.

PUP Inowrocław - Staże dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30. roku życia. Nabór na poszczególne edycje 6-miesięcznych staży prowadzony będzie do maja...

PUP Inowrocław - Staże dla osób, które ukończyły 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób, które ukończyły 30. roku życia. Nabór na poszczególne edycje 6-miesięcznych staży prowadzony...

PUP Włocławek - Nabór na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium.

PUP Bydgoszcz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że 4 stycznia 2018 roku rozpoczął nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

PUP Bydgoszcz - Zatrudnianie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o terminach przyjmowania dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

PUP Chełmno - Wykaz porad i spotkań informacyjnych - I kwartał 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie przedstawia wykaz porad i spotkań informacyjnych przewidzianych do realizacji w I kwartale 2018 roku.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?