Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych na III kwartał 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce, lub podmioty świadczące...

PUP Wałbrzych - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do składania wniosków.

PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO.

PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o staż (RPO WD)

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o staż dla osób w wieku powyżej 30. roku życia.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o staż (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o staż dla osób do 29. roku życia.

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków rezerwy

Wsparcie będzie realizowane ze środków z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów pod nazwą „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

PUP Wołów - Nabór wniosków ze środków PFRON-u dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza pracodawców do składania wniosków na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby...

PUP Wołów - Nabór wniosków ze środków PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności...

PUP Ząbkowice Śląskie - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 25 czerwca 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowiska magazynier-kierowca oraz sprzedawca-fakturzysta.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór kandydatów do służby w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż trwa nabór kandydatów ubiegających się o wstąpienie do służby w Policji.

PUP Ząbkowice Śląskie - Zaproszenie na seminarium dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na seminarium, które odbędzie się w Hradcu Kralove 21 czerwca 2018 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Mikropożyczka

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka" na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz...

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca...

PUP Wałbrzych - Nabór wniosków ze środków PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie...

PUP Wałbrzych - Nabór do zawodowej służby wojskowej

5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

PUP Wałbrzych - Doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?