Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Jelenia Góra - Dotacje na założenie firmy dla osób 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że będzie prowadził rekrutację do projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 r.ż. z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry 2017” dla osób...

PUP Wrocław - Trwa rekrutacja na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poszukuje kandydatów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie do udziału w szkoleniu:„Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie + 4-tygodniowa...

PUP Wołów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w II kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w II kwartale 2017 roku.

PUP Oleśnica - Praca w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Policji.

PUP Nowa Sól - Dyżur Inspektora PIP

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00-10.00 w sali 101 będzie dyżurować inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

PUP Wołów - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że z dniem 6.03.2017 r. od godz. 7.45 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów...

PUP Wołów - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że z dniem 6.03.2017 r. od godz. 7.45 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów...

Co zrobić, by w jeden dzień rozwinąć swoją ścieżkę zawodową?

Już ponad 10 000 młodych znalazło w ten sposób wymarzone zatrudnienie. W marcu i kwietniu osiem miast w Polsce po raz kolejny zamieni się w centrum rekrutacji studentów i absolwentów. Ruszają...

PUP Oleśnica - Staże i szkolenia - RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków na staże i szkolenia. Nabór jest prowadzony w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30. roku znajdujących się w szczególnej...

PUP Oleśnica - Staże i bony szkoleniowe - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków pracodawców i osób bezrobotnych na staże i bony szkoleniowe oraz kryteria doboru uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Wrocław - Staże 2017 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu stażowego. Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie!

PUP Ząbkowice Śląskie - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

PUP Oleśnica - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabory wniosków na różne formy wsparcia.

DWUP Wrocław - Dodatkowe fundusze na rozwój ekonomii społecznej i specjalny znak jakości

Ponad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafiło do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

DWUP Wrocław - Trudna młodzież będzie mieć łatwiej

Blisko 800 podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, a także ich rodziny mogą liczyć na specjalną pomoc. Ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 13 placówek...

PUP Oleśnica - Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiana wprowadza możliwość przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub...

PUP Gorzów Wielkopolski - Szkolenia dla kobiet z zakresu walki wręcz

Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje i przeprowadzi w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. cykl szkoleń dla kobiet spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki...

PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 29. roku życia.

PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?