Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Wałbrzych - Nabór wniosków na przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 6.03.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

PUP Wrocław - Staże 2017 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu stażowego.

PUP Wrocław - Zasady wydatkowania środków KFS w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza zapoznania się z wyjaśnieniami Departamentu Rynku Pracy MRPiPS w sprawie zasad wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

PUP Wołów - Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki skierowanych bezrobotnych do 30....

PUP Wołów - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W związku z tym zapraszamy do współpracy i składania wniosków o organizację staży.

PUP Oleśnica - Staże i szkolenia - RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków na staże i szkolenia. Nabór jest prowadzony w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30. roku znajdujących się w szczególnej...

PUP Oleśnica - Staże i bony szkoleniowe - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków pracodawców i osób bezrobotnych na staże i bony szkoleniowe oraz kryteria doboru uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Oleśnica - Aktualne rekrutacje na oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy Informuje, że aktualnie prowadzi na zlecenie pracodawców rekrutacje dla osób niepełnosprawnych.

PUP Oleśnica - Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do udziału w szkoleniach grupowych: „Operator programista CNC” oraz „Szwaczka w tapicerstwie”.

PUP Wrocław - Staże 2017 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu stażowego. Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie!

Dołącz do Wielkiej Wymiany Kontaktów!

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo-networkingowe ponad 100-osobowych grup przedsiębiorczych kobiet!

PUP Ząbkowice Śląskie - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

PUP Oleśnica - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabory wniosków na różne formy wsparcia.

DWUP Wrocław - Dodatkowe fundusze na rozwój ekonomii społecznej i specjalny znak jakości

Ponad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafiło do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

DWUP Wrocław - Trudna młodzież będzie mieć łatwiej

Blisko 800 podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, a także ich rodziny mogą liczyć na specjalną pomoc. Ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 13 placówek...

PUP Oleśnica - Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiana wprowadza możliwość przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub...

PUP Oleśnica - Harmonogram porad grupowych realizowanych w Filii w Sycowie w I kwartale 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy Filia w Sycowie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do korzystania z bezpłatnej pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach...

PUP Gorzów Wielkopolski - Szkolenia dla kobiet z zakresu walki wręcz

Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje i przeprowadzi w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. cykl szkoleń dla kobiet spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki...

PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 29. roku życia.

PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?