Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Trzebnica - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.

DWUP Wrocław - Znamy termin Transgranicznych Targów Pracy w Zgorzelcu

Już za nieco ponad dwa tygodnie ruszają Transgraniczne Targi Pracy. Dokładnie 11 maja (czwartek) do Zgorzelca przyjedzie ponad 70 wystawców z Niemiec, Czech i Polski. Zainteresowanie pracodawców...

PUP Oleśnica - Zajęcia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza na zajęcia grupowe. Osoby chętne do udziału w ww. zajęciach proszone są o zapisywanie się u pośrednika pracy osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu...

PUP Wołów - Nabór wniosków o dotacje z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

PUP Wołów - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza pracodawców do składania wniosków na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby...

PUP Oleśnica - Porady grupowe w kwietniu

Chcesz szybko powrócić na rynek pracy? Nie czekaj - odwiedź nas już dziś! W tym miesiącu zapraszamy na następujące zajęcia grupowe w Oleśnicy:

PUP Wrocław - Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu organizuje szkolenia z praktyką u pracodawcy: "Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" i "Pracownik magazynowy z uprawnieniami na wózek jezdniowy".

PUP Wrocław - Trwa rekrutacja na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poszukuje kandydatów, wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, do udziału w szkoleniu: „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1...

PUP Lubin - Nabór kandydatów do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska”.

PUP Wołów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w II kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w II kwartale 2017 roku.

PUP Oleśnica - Praca w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Policji.

PUP Oleśnica - Staże i szkolenia - RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków na staże i szkolenia. Nabór jest prowadzony w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30. roku znajdujących się w szczególnej...

PUP Oleśnica - Staże i bony szkoleniowe - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków pracodawców i osób bezrobotnych na staże i bony szkoleniowe oraz kryteria doboru uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Wrocław - Staże 2017 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu stażowego. Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie!

PUP Ząbkowice Śląskie - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

PUP Oleśnica - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabory wniosków na różne formy wsparcia.

DWUP Wrocław - Dodatkowe fundusze na rozwój ekonomii społecznej i specjalny znak jakości

Ponad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafiło do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

DWUP Wrocław - Trudna młodzież będzie mieć łatwiej

Blisko 800 podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, a także ich rodziny mogą liczyć na specjalną pomoc. Ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 13 placówek...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?