Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-świętokrzyskie .

MUP Kielce - PIT za 2016 rok

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości osobistego odbioru rozliczenia za rok 2016 w pokojach Referatu Ewidencji i Świadczeń według litery nazwiska (pokoje numer 13, 14, 15, 16) do...

MUP Kielce - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że w terminie od 1.03.2017 r. do 7.03.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego...

MUP Kielce - Nabór wniosków o staż

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach przypomina, iż w dniach 13-17.02.2017 r. trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektów POWER i RPO.

MUP Kielce - PIT za rok 2016

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż istnieje możliwość odbioru rozliczenia za rok 2016.

MUP Kielce - Projekt pn. „Aktywny – mobilny na rynku pracy"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach wraz z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. prowadzą nabór do projektu pn. „Aktywny – mobilny na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

MUP Kielce - Rekrutacja do projektów

Od początku 2017 roku zaczynają się realizacje kolejnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, które zostały zaakceptowane na podstawie wniosków składanych w konkursach...

MUP Kielce - Barometr zawodów

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zachęca do zapoznania się z barometrem zawodów. Barometr zawodów to coroczna prognoza sytuacji na rynku pracy. Badanie to jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa...

MUP Kielce - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprasza wnioskodawców do składania wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub...

Dołącz do Wielkiej Wymiany Kontaktów!

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo-networkingowe ponad 100-osobowych grup przedsiębiorczych kobiet!

MUP Kielce - Dotacje na założenie firmy

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Nabór rozpoczyna się 17 stycznia i potrwa do 24...

PUP Skarżysko-Kamienna - Program regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych

W 2017 roku skarżyski PUP jest jednym z czterech urzędów pracy województwa świętokrzyskiego, który będzie realizował Program Regionalny skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. Budżet projektu...

PUP Skarżysko-Kamienna - Dofinansowanie szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że posiada dostępne środki z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w ramach niżej wskazanych działań:

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?