Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-śląskie .

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Będzin - Zapraszamy na Silesia 2017 On-Line Job Day

Poszukujesz wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Weź udział w Silesia 2017 On-line Job Day!

PUP Kłobuck - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku prowadzi nabór wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach programu...

PUP Kłobuck - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku prowadzi nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji...

PUP Kłobuck - Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od 9.10.2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

PUP Katowice - Silesia 2017 On-line Job Day

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza polskich pracodawców do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES pn. Silesia 2017 On-line Job Day, które...

PUP Katowice - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla...

PUP Żory - Uchwała antysmogowa

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy antysmogowe. Od tego też czasu nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy...

PUP Katowice - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w...

PUP Częstochowa - Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż w związku z obowiązującym od dnia 11 czerwca 2017 r. ruchem bezwizowym pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą, obywatele Ukrainy,...

PUP Częstochowa - Szkolenie pn. "Rekrutacja i selekcja pracowników"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 6 lipca br. na bezpłatne szkolenie pn. "Rekrutacja i selekcja pracowników". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do...

PUP Częstochowa - Roboty publiczne

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż z dniem 23.06.2017 r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych z Funduszu Pracy, w ramach...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne w ramach programu pn. "Powrót na rynek pracy"

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 26.06.2017r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne w ramach programu pn. "Zawsze aktywni"

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 26.06.2017r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku...

PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od 26.06.2017 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu pn. "Powrót na rynek pracy" z...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 26.06.2017 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych...

PUP Będzin - Bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów,...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?