Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-śląskie .

PUP Będzin - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 8.05.2017 r. - 19.05.2017 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną (szkolenie indywidualne).

PUP Rybnik - Projekt pn. „(Nie) pełnosprawni w swojej firmie”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pn. „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

PUP Rybnik - Aktualizacja planu zajęć grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje o aktualizacji planu zajęć grupowych w ramach poradnictwa zawodowego w II kwartale 2017 r.

PUP Rybnik - Projekt pn. „Klub Kobiet Aktywnych, czyli sukces w szpilkach”

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie pn. „Klub Kobiet Aktywnych, czyli sukces w szpilkach”, w ramach Regionalnego Programu...

PUP Rybnik - Bezpłatne kursy zawodowe

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Wodzisławiu Śląskim za pośrednictwem tutejszego urzędu zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe.

PUP Zabrze - Program Specjalny "Człowiek z inicjatywą III"

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do udziału w Programie Specjalnym „Człowiek z Inicjatywą III".

PUP Racibórz - Ogłoszenie o naborze kandydatów do Zakładu Karnego w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu naborze kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU...

PUP Zabrze - Praca z EURESem - Twoim sukcesem!

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął II edycję projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

PUP Zabrze - Dotacje na założenie firmy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Żory - Refundacja kosztów wynagrodzenia dla osób poniżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach od dnia 4.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne...

PUP Żory - Plan szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Szkoła Języków Obcych „Direct" prowadzi nabór do projektu „Akademia języków obcych".

PUP Jastrzębie-Zdrój - Bon zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Jastrzębie-Zdrój - Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

PUP Jastrzębie-Zdrój - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Jastrzębie-Zdrój - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Jastrzębie-Zdrój - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Jastrzębie-Zdrój - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej.

PUP Zabrze - Fundacja POMOST

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje o potrzebach i działaniach Fundacji POMOST.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?