Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-śląskie .

PUP Częstochowa - Szkolenie pn. "Rekrutacja i selekcja pracowników"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 6 lipca br. na bezpłatne szkolenie pn. "Rekrutacja i selekcja pracowników". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do...

PUP Częstochowa - Roboty publiczne

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż z dniem 23.06.2017 r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych z Funduszu Pracy, w ramach...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne w ramach programu pn. "Powrót na rynek pracy"

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 26.06.2017r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne w ramach programu pn. "Zawsze aktywni"

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 26.06.2017r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku...

PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza od 26.06.2017 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu pn. "Powrót na rynek pracy" z...

PUP Częstochowa - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 26.06.2017 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych...

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 12 lipca 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy Trenkwalder&Partner Sp. z o.o. prowadzącą nabór na...

PUP Będzin - Bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów,...

PUP Będzin - Szkolenia PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną.

PUP Będzin - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, że nadal przyjmowane są wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, dotyczące osób bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy II (drugi).

PUP Będzin - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznawanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24 140 zł.

PUP Żywiec - Pojekt pn. "Terapeuta i trener - zawody przyszłości dla pedagogów"

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, trwa 19 miesięcy – od 1.05.2017 do 31.08.2018 roku.

PUP Katowice - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach wznawia nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

PUP Żory - Projekt dla nauczycieli "Terapeuta i trener - zawody przyszłości dla pedagogów"

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, trwa 19 miesięcy – od 1.05.2017 do 31.08.2018 roku.

PUP Będzin - Bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów,...

PUP Będzin - Szkolenia z PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o naborze wniosków o szkolenia z PFRON-u.

PUP Pszczyna - Nieodpłatna pomoc prawana

Stowarzyszenie "DOGMA" jest organizacją pozarządową, która prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

PUP Pszczyna - Nabór do projektu pn. „Pewnie na rynku pracy”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy osób...

PUP Zabrze - Fundusze unijne na szkolenia i doradztwo

Fundusz Górnośląski S.A. niebawem rozpocznie nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?