Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-śląskie .

PUP Będzin - Projekt pn. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych"

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

PUP Racibórz - Pożyczka „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program...

PUP Racibórz - Projekt pn. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" - kursy językowe

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaprasza do udziału w projekcie pn. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych", w ramach którego przewidziano kursy językowe.

PUP Zabrze - Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

PUP Zabrze - Znajdź pracę dołącz do zespołu DEMARKO

Grupa DEMARKO – krajowy i zagraniczny lider w kompleksowej obróbce stali oraz produkcji naczep do transportu ponadnormatywnego poszukuje pracowników.

PUP Żory - Jednolity Plik Kontrolny VAT

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach przedstawia komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Katowice - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w...

PUP Żywiec - Pojekt pn. "Terapeuta i trener - zawody przyszłości dla pedagogów"

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, trwa 19 miesięcy – od 1.05.2017 do 31.08.2018 roku.

PUP Żory - Projekt dla nauczycieli "Terapeuta i trener - zawody przyszłości dla pedagogów"

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, trwa 19 miesięcy – od 1.05.2017 do 31.08.2018 roku.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?