Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Zgierz - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy z Zgierzu uprzejmie informuję, iż od dnia 1.07.2018 roku rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Kutno - Projekt pn. "Bon - apetyt na rozwój”

Czujesz głód wiedzy? Skorzystaj z projektu "Bon-Apetyt na rozwój"! Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

PUP Kutno - Nabór wniosków na organizację staży (powyżej 45. roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ogłasza nabór wniosków na organizację staży w ramach środków z Rezerwy Ministra (powyżej 45. roku życia).

PUP Kutno - Nabór wniosków na organizację staży (długotrwale bezrobotni)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ogłasza nabór wniosków na organizację staży w ramach środków z Rezerwy Ministra (długotrwale bezrobotni).

PUP Kutno - Nabór wniosków na organizację staży dla osób po 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób po 29. roku życia w ramach programu 'Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Kutno - Projekt pn. "Bon - apetyt na rozwój”

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt skierowany do miko-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

PUP Łódź - Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi przygotował projekt pn. "Przedsiębiorcy wspierają outplacement".

PUP Łódź - Przyznanie wsparcia ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

PUP Radomsko - Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

PUP Łódź - Szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udostępnia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?