Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Radomsko - Roboty publiczne i prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych przyjmowane będą w biurze podawczym (sala obsługi klientów) do momentu...

PUP Radomsko - Szkolenia z KFS

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala...

PUP Radomsko - Dotacje na założenie firmy w ramach środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Radomsko - Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

PUP Radomsko - Nabór wniosków o staż w ramach EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Łódź - Szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udostępnia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" będzie realizował szkolenia grupowe.

PUP Łódź - Aktywizacja osób po 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29. roku życia.

PUP Łódź - Dotacje na założenie firmy dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o dotacje na założenie firmy dla osób w wieku 18-29 lat.

PUP Łódź - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie ze środków Funduszu Pracy wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

PUP Łódź - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym...

PUP Łódź - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym...

PUP Łódź - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy.

PUP Łódź - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

PUP Łódź - Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.

PUP Łódź - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu...

PUP Radomsko - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

PUP Radomsko - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

PUP Radomsko - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków EFS.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?