Powrót

Zwrot podatku i ulgi

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-03

Tagi: Podatki, Mieszkanie, Szkoła

Zwrot podatku i ulgi

Zwrot podatku i ulgi w Irlandii Osoby opuszczające Irlandię powinny sprawdzić, czy wykorzystały wszystkie ulgi podatkowe w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Obecnie podatnik może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku za cztery lata wstecz.

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma dochodów w danym roku nie przekroczyła tej kwoty, można uzyskać pełny zwrot potrąconego podatku.

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku za dany rok można ubiegać się dopiero po jego zakończeniu. Rozliczenia tego można dokonać w dowolnej chwili do czterech lat wstecz.

Jeżeli opuszczacie Irlandię i wracacie do Polski, możecie jednak wysłać dokumenty przed zakończeniem roku podatkowego. Jest to równocześnie zobowiązanie do niepodejmowania żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku. Procedura zwrotu podatku trwa zazwyczaj 2-3 miesiące. Trzeba też pamiętać, że do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS.

Do Polski warto zabrać dokumenty, które otrzymywaliśmy
z Revenue, a więc zestawienie Tax Credits Certificate oraz Cut off Point (informacja o przysługujących ulgach podatkowych w ciągu roku). Dodatkowo można także wystąpić do Revenue o dokument P21 - Balancing Statement (czyli rozliczenie podatkowe za poprzedni rok podatkowy). Balancing Statement to informacja o naszych dochodach za dany rok podatkowy, o naliczonym i pobranym podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych.

Warto wiedzieć
W Irlandii, oprócz kwot wolnych od podatku i nadpłaconego podatku dochodowego, możemy liczyć na zwrot części kosztów poniesionych na wynajem mieszkania bądź edukację.

Zwrot części kwot poniesionych z tytułu najmu mieszkania (Rent Relief for Private Rented Accommodation) można uzyskać, składając podanie (Form Rent 1) w Revenue (irlandzki urząd skarbowy). Kwoty udostępnione zostały na stronie Revenue. Jest do niej uprawniony każdy podatnik, który już 7 grudnia 2010 roku wynajmował mieszkanie.

Warto pamiętać, że ulga jest obecnie wygaszana i z końcem 2017 roku ten program zostanie zakończony.

Zwrot kosztów poniesionych na edukację także odbywa się w najbliższym oddziale Revenue. Każdy kurs bądź szkoła ma zazwyczaj wyszczególnioną w ofercie informację, czy poniesione przez was koszty mogą być odpisane od podatku oraz jaka może być ich wysokość.

Najbliższe lokalne biuro Revenue można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji. Na mapie kontaktowej strony należy wybrać region, w którym mieszkaliśmy w danym roku podatkowym
w Irlandii.

Do ulg podatkowych najczęściej zapominanych i mogących przynieść znaczny zwrot podatku należy:

  • Ulga podatkowa z tytułu poniesionych kosztów na wynajęcie komuś pokoju lub kilku pokoi (Rent-a-Room Relief) ;
  • Ulgi medyczne (koszty poniesione zarówno w Irlandii jak i w innych krajach członkowskich UE)
  • wspólne rozliczenie małżonków.

Warto wiedzieć
Należy pamiętać, iż państwo irlandzkie nie przewiduje mechanizmu zwrotu całego zapłaconego podatku w związku z wyjazdem do Polski. Często jednak, z racji skorzystania z wszystkich przysługujących ulg podatkowych oraz wysokości zarobków, podatnik może otrzymać zwrot całego zapłaconego podatku.

Więcej informacji:

Revenue
9/15 Upper O'Connell Street
Dublin 1
Telefon: 1890 333 425

Dzwoniąc z poza Irlandii należy wybrać następujący numer:
+353 1 7023011
www.revenue.ie

Przydatne informacje - przewodniki w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej Revenue.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?