Powrót

Zdrowie

Zdrowie

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji powrotu z USA Przed wyjazdem na stałe do Polski warto zapoznać się ze wskazówkami dla osób podróżujących z USA do Europy oraz przepisami dotyczącymi ubezpieczenia zdrowotnego. Ten rozdział omawia następujące zagadnienia: