Powrót

Zdrowie

Zdrowie

Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego po powrocie z emigracji Wracając do kraju po okresie dłuższego pobytu za granicą, powinniśmy upewnić się co do tego, czy przysługuje nam prawo do opieki zdrowotnej na terenie Polski. Trzeba również zadbać o ubezpieczenie członków rodziny, którzy razem z nami wracają do kraju. Co do zasady warunkiem koniecznym dostępu do służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub w innym kraju UE/EFTA. Należy zadbać o to, aby przez pierwszy okres po powrocie mieć prawo do opieki zdrowotnej. Umożliwia to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub odpowiedni formularz Serii E 100 lub dokument przenośny S1 zarejestrowany w oddziale wojewódzkim NFZ wydany przez instytucje kraju, z którego wracamy.

Należy jednak pamiętać, że karta EKUZ upoważnia do korzystania
ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są nam niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas tymczasowego pobytu i nie mają charakteru planowanego. Ważność karty określa instytucja wydająca, a w momencie zgłoszenia do polskiego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. z powodu rozpoczęcia pracy, karta przestaje obowiązywać.

W tym rozdziale dowiesz się: