Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski

Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski

Osoba, która po okresie pracy w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub w Szwajcarii wróciła do Polski, nie może znaleźć zatrudnienia i nie ma już prawa do transferu zasiłku, może starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

Są to ogólne zasady wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wyżej wymienionych państwach. W przypadku pracowników przygranicznych i osób powracających do kraju, które podczas pracy za granicą zamieszkiwały w Polsce, możliwe jest zastosowanie pewnych wyjątkowych rozwiązań przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.