Powrót

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Zasadniczo cudzoziemcy mają możliwość zakupu nieruchomości lub nabycia użytkowania wieczystego tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W tym rozdziale dowiesz się: