Powrót

Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii

Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii

Wracając z Wielkiej Brytanii, powinniśmy zadbać o udokumentowanie naszego stażu pracy, zachowanie przepisów brytyjskiego prawa w zakresie wypowiadania umów o pracę, a w razie zaistnienia sporu z pracodawcą –
o skorzystanie z przysługujących nam możliwości jego rozwiązania.

W poniższych rozdziałach odpowiadamy na następujące pytania:

  • Podstawowe dokumenty
    Jakie formularze powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia, aby móc udowodnić w Polsce staż pracy?
  • Wypowiedzenie umowy o pracę
    Jakie są sposoby rozwiązywania umów o pracę w Wielkiej Brytanii?
  • Rozwiązywanie sporów i pomoc
    W jaki sposób można dochodzić praw pracowniczych w razie sporów z pracodawcą i kto może udzielić nam w tej sprawie pomocy?