Powrót

Zakończenie pracy w Irlandii

Zakończenie pracy w Irlandii

Wracając do Polski, warto pamiętać o tym, że udokumentowany okres przepracowany za granicą będzie zaliczony do okresów pracy w Polsce
w zakresie uprawnień pracowniczych. Warto też pamiętać o prawach pracowniczych i przywilejach z nich wynikających.

Rozdział dotyczący zakończenia pracy w Irlandii zawiera następujące artykuły:

 • Podstawowe dokumenty
  Jakie dokumenty warto zgromadzić przed wyjazdem w celu potwierdzenia stażu pracy i uprawnień emerytalnych?
 • Okresy wypowiedzenia
  Jakie terminy wypowiedzeń umów o pracę obowiązują w Irlandii?
 • Odprawa
  Ile wynosi odprawa i kiedy należy się zwalnianemu pracownikowi?
 • Prawa pracownicze
  Jakie są nasze prawa w okresie pracy w Irlandii?
 • Dochodzenie roszczeń
  Do kogo zwrócić się w przypadku naruszenia naszych praw pracowniczych?