Powrót

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-25

Tagi: Małżeństwo, Rodzina, Sąd

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

To czy wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie czy też wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego zależy od daty wydania orzeczenia.

Jeśli wyrok rozwodowy zapadł po 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub po 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów – osoba chcąca zarejestrować wyrok rozwodowy w Polsce powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym związek małżeński był zawarty lub rejestrowany. W tym przypadku orzeczenia sądów państw obcych uznawane są z mocy prawa, nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania przed sądem, w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje się jedynie rejestracji skutku zagranicznego wyroku.

Warto wiedzieć
Rejestracji można dokonać osobiście we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce; udzielając pełnomocnictwa do dokonania tej czynności osobie przebywającej w Polsce lub za pośrednictwem konsulatu.

Natomiast uznanie wyroku sądu zagranicznego, który zapadł wcześniej (przed 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub przed 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów), możliwe jest jedynie w Sądzie Okręgowym.

W celu uznania orzeczenia zagranicznego sądu należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu okręgowego w Polsce, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. W przypadku, gdy obie strony mieszkają za granicą sądem właściwym będzie sąd okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Do wniosku standardowo wymagane jako załączniki są:

  • wyrok rozwodowy w oryginale językowym ze stwierdzeniem prawomocności, 
  • tłumaczenie orzeczenia rozwodowego sporządzone przez tłumacza przysięgłego w kraju (jeżeli tłumaczenie jest wykonane za granicą podlega weryfikacji przez konsula),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC.

W celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów oraz ilości niezbędnych kserokopii każdego z nich, jak również informacji na temat wysokości opłaty za postępowanie sądowe, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym sądem okręgowym.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?