Powrót

Ustalenie ojcostwa

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-03-24

Tagi: Dziecko, Małżeństwo, Rodzina, Sąd

Ustalenie ojcostwa

W świetle polskiego prawa istnieje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Może ono zostać obalone tylko w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W świetle polskiego prawa ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli urodziło się ono w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Jeśli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale matka dziecka wyjdzie wcześniej za mąż, istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest drugi mąż matki.

Domniemania ojcostwa nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Warto wiedzieć
Mąż, który ma wątpliwości, czy jest ojcem dziecka urodzonego przez żonę, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Należy to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Bez prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu domniemanie ojcostwa obowiązuje bezwzględnie, choćby było oczywiste, że dziecko nie mogło być spłodzone przez męża matki.

Jeśli ojciec będący cudzoziemcem nie uznał za granicą dziecka, to po powrocie do kraju należy w sądzie uregulować formalności związane z pochodzeniem dziecka. Jest to bardzo ważne, gdyż sąd może przyznać alimenty dopiero wtedy, gdy zostanie ustalone ojcostwo mężczyzny, którego matka dziecka wskazała jako ojca.

Kwestie ojcostwa w innych krajach są regulowane na podstawie wewnętrznych przepisów tych krajów.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?