Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Ubezpieczenie zdrowotne

Jedną z ważniejszych kwestii dla Polaków powracających
z USA do kraju po krótkiej bądź dłuższej nieobecności jest ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi zwłaszcza o okres przejściowy, kiedy osoba powracająca z USA do Polski nie nabyła jeszcze tytułu do ubezpieczenia w kraju, ponieważ nie pracuje lub nie zarejestrowała się jako osoba bezrobotna.

Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest uregulowana Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z postanowieniami ustawy osoby, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i nie są członkami rodziny osób ubezpieczonych, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), o czym więcej piszemy w artykule „Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne”.

Warto wiedzieć
Osoby powracające z USA, które nie opłacały w Polsce składek na fundusz zdrowotny bądź nie były do tej pory ubezpieczone
i dodatkowo nie są członkami rodziny osób ubezpieczonych, chcąc posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, będą musiały wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ.

Koszty takiego dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ będą wyższe dla osób, które żyły i pracowały w USA, ponieważ nie ma między Polską a USA podpisanej umowy o zaliczeniu do okresu ubezpieczenia okresów ubezpieczenia w USA. Dodatkowo brak jest umowy pomiędzy tymi dwoma krajami odnośnie do wzajemności świadczeń medycznych. Brak wzajemności świadczeń medycznych skutkuje tym, że osoby, które mają prawo do opieki Medicare w USA, nie są automatycznie uprawnione do świadczeń w NFZ.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?