Powrót

Świadczenia zdrowotne

Tagi: Ubezpieczenie zdrowotne, EKUZ

Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii Ubezpieczeniem zdrowotnym
w Wielkiej Brytanii objęte są co do zasady jedynie osoby spełniające warunek stałego zamieszkiwania  tym państwie. Jeżeli więc dana osoba decyduje się powrócić na stałe do Polski, traci prawo do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w Wielkiej Brytanii.

Wyjeżdżając na stałe do Polski, jesteśmy zobowiązani do wyrejestrowania się z NHS. W tym celu należy skontaktować się z naszym GP i po prostu powiadomić o tym, że powinniśmy zostać wyrejestrowani z NHS.

Przestajemy być również uprawnieni do korzystania z ubezpieczenia na podstawie karty EHIC (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej przez NHS. Nawet jeżeli wracając do Polski na stałe, dysponujemy wciąż ważną kartą EHIC, nie mamy podstaw do ubiegania się o świadczenia na jej podstawie. Karta powinna zostać zwrócona do NHS.

Nieco inne zasady obowiązują osoby, które pobierają brytyjską emeryturę albo rentę (long-term incapacity benefit) i decydują się wyjechać na stałe z Wielkiej Brytanii. Koszty leczenie tych osób są finansowane przez Wielką Brytanię. Przed wyjazdem do Polski osoby te powinny uzyskać formularz S1, który jest podstawą rejestracji
w funduszu zdrowia w Polsce.

Jeżeli pomimo braku podstaw do korzystania z brytyjskiego ubezpieczenia zdrowotnego korzystaliśmy z tego ubezpieczenia
(np. posługiwaliśmy się kartą EHIC), może się okazać, że ostatecznie będziemy zobowiązani pokryć koszty leczenia we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia w NHS w przypadku opuszczenia Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/movingabroad/Pages/Livingabroad.aspx.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?