Powrót

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Planujesz powrót do kraju z Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, co stanie się z Twoją emeryturą, prawem do zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniami rodzinnymi i innymi prawami? Dzięki przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wracając do Polski, nie tracisz ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale omawiamy następujące kwestie:

 • Formularz E 104
  Gdzie wystąpić o wydanie formularza E 104?
 • Formularz U1 (dawniej E 301)
  Kiedy i do jakiej instytucji można wystąpić o wydanie formularza U1?
 • Zasiłek dla bezrobotnych
  Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii? Czy można go transferować do Polski?
 • Emerytura
  Komu przysługuje w Wielkiej Brytanii emerytura? Gdzie możemy uzyskać wyliczenie naszych składek  emerytalnych za okres pracy w tym kraju?
 • Zasiłki rodzinne
  Podstawowe rodzaje zasiłków z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka oraz możliwości transferu  tych świadczeń do Polski.