Powrót

Świadczenia społeczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-02

Tagi: Świadczenia społeczne, S1 E104, U1 E301, U2 E303, Zasiłek dla bezrobotnych, Transfer świadczeń

Świadczenia społeczne

Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz uprawnienia do uzyskania świadczeń.

Uwaga
Od 1 maja 2010 r. kwestie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej regulują dwa nowe rozporządzenia:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
    nr 883/2004 oraz 
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
    nr 987/2009.

Uchyliły one przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72. Z przepisami nowych rozporządzeń można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe przepisy dotyczą państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Liechtenstein, Norwegia i Islandia) oraz Szwajcarii.

Wracając do Polski z krajów Unii Europejskiej, warto zabrać odpowiednie formularze, które będą pomocne szczególnie w kwestiach związanych z ubieganiem się o świadczenia z tytułu uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Warto postarać się o dokument PD U1 (dawny formularz E 301), dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski”.

Z wnioskiem o wydanie dokumentów należy wystąpić do instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych (najczęściej są to urzędy pracy). Osoby, które pobierają za granicą zasiłek dla bezrobotnych i zależy im na jego transferze do Polski, powinny postarać się o wydanie dokumentu PD U2 (dawny formularz E 303). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykułach „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej” oraz „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii”.

Osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych lub rentowych, zainteresowane ich przekazywaniem do Polski powinny złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS.

Jeśli wracamy do Polski z Liechtensteinu, Norwegii, Islandii lub Szwajcarii, powinniśmy posiadać odpowiednio formularze E 301 lub E 303. W przypadku powrotu z innego kraju należy sprawdzić, czy Polska podpisała z nim umowę o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz umów jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Jeśli wracasz z USA, informacje na temat takiej umowy znajdziesz w dziale „Formalności przed powrotem z USA”.


Najczęściej zadawane pytania


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?