Powrót

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-02-03

Tagi: Zasiłek chorobowy, Zasiłek macierzyński

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

W tej grupie świadczeń Polacy najczęściej korzystają z zasiłku chorobowego (Illness Benefit), zasiłku macierzyńskiego (Maternity Benefit), a dodatkowo czasem kobiety w ciąży przechodzą na zasiłek Health & Safety Benefit, jeśli – z uwagi na wpływ warunków w miejscu pracy na ciążę – nie mogą kontynuować pracy, a pracodawca nie jest w stanie zaoferować im innego, wolnego od zagrożeń stanowiska pracy.

Wniosek o świadczenia z tej grupy może zostać złożony zarówno
w kraju miejsca pobytu, jak i do właściwej instytucji w kraju,
w którym wykonywana jest praca i odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Na przykład, jeśli Polak pracujący na terenie Irlandii zachoruje
w trakcie pobytu w Polsce, wniosek o zasiłek chorobowy może złożyć zarówno w lokalnym oddziale ZUS, jak i w lokalnym biurze Social Welfare w Irlandii. W takiej sytuacji polskie instytucje przekażą wniosek do rozpatrzenia irlandzkiemu Social Welfare. Wniosek zostanie złożony z datą, z jaką otrzymała go polska instytucja.

Warto wiedzieć
W przypadku zasiłku chorobowego (Illness benefit), wniosek o jego przyznanie powinien zostać złożony w ciągu siedmiu dni od zaistnienia choroby. Zaświadczenia lekarskie wydawane w innym kraju członkowskim UE muszą być respektowane przez władze irlandzkie. Irlandzki Social Welfare może zastrzec chęć skierowania na badania do wskazanego przez siebie lekarza, jednak nie może wymagać, aby osoba taka przyjechała na takie badania do Irlandii.

Wystawiane zaświadczenia lekarskie powinny być sukcesywnie przesyłane do właściwej instytucji (w opisanym przypadku do Social Welfare):

Illness Benefits Section
Department of Social Protection
PO Box 1650
Dublin 1

Gdy osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub macierzyński zmieni swoje miejsce pobytu z Irlandii na inny kraj członkowski UE, świadczenia te są nadal wypłacane, przez taki okres, na jaki przysługują (np. zasiłek macierzyński to 26 tygodni).

Warto wiedzieć
Osoba pozostająca bez pracy, która przetransferowała swój zasiłek dla poszukujących pracy z Irlandii do innego kraju UE
i w czasie poszukiwania pracy zachorowała, jest uprawniona do otrzymania zasiłku chorobowego (jeżeli spełnia warunki jego przyznania wg przepisów irlandzkich), jednakże maksymalnie na okres, na jaki przysługiwałby jej transferowany zasiłek dla poszukujących pracy (czyli trzy miesiące z możliwością przedłużenia do maksymalnie sześciu miesięcy). Jeżeli osoba uprawniona przed upływem okresu, na jaki transferowano zasiłek, nie powróci do Irlandii, utraci prawo do świadczenia chorobowego.

Osobie otrzymującej zasiłek chorobowy przysługują także dodatki na niepracującego współmałżonka (i niepobierającego zasiłku, gdyż pobieranie przez drugiego małżonka zasiłku oznacza brak uprawnienia do dodatku) i dzieci, nawet jeżeli nie przebywają one na terytorium Irlandii.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?