Powrót

Studia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-24

Tagi: Szkoła, Nostryfikacja

Studia

Studia po powrocie z Irlandii Coraz więcej polskich uczniów zdaje maturę w Irlandii, uzyskując Leaving Certificate, i powraca do Polski, aby kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Tradycyjnie maturzyści otrzymują Statement of Provisional Results at The Leaving Certificate Examination.

Aby uzyskać formalne uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce, należy zgłosić się ze Statement of Results at the Leaving Certificate Examination do irlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Department of Foreign Affairs & Trade) po Apostille, a następnie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP uzyskać pieczątkę jako potwierdzenie, że dany dokument uprawnia do studiowania na wszystkich uczelniach wyższych.

Statement of Provisional Results at The Leaving Certificate Examination to dokument podający tymczasowe wyniki egzaminu maturalnego, co umożliwia maturzystom w Irlandii odwołanie się
od wyników do daty wskazanej w tym dokumencie.

Dopiero po upływie daty odwołania wskazanej w Statement
of Provisional Results at The Leaving Certificate Examination i na życzenie maturzysty jest wydawany Leaving Certificate – Final Statement of Results.

Więcej o zasadach przyjęć na studia wyższe piszemy w rozdziale „Młodzież na studiach” Powrotnika.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?