Powrót

Status podatkowy

Tagi: Podatki, Payslip

Status podatkowy

Status podatkowy w Irlandii Osoba pracująca w Irlandii znajdzie oznaczenie swojego statusu podatkowego na payslipie.  Rodzaj statusu jest rozpisany pod literami E, N lub W.

Szczególnie istotna jest litera „E” oznaczająca opłacanie zawyżonego podatku awaryjnego. Może on wzrosnąć nawet do 41 proc.
W takim wypadku powinniśmy jak najszybciej wystąpić o certyfikat podatkowy do najbliższego biura Revenue (irlandzkiego urzędu skarbowego). Nadpłacony podatek zostanie wówczas zwrócony przy kolejnej wypłacie. Najlepiej zrobić to na ponad miesiąc przed wyjazdem do Polski.

Litera „W” oznacza, że możemy liczyć na koniec roku na zwrot nadpłaconego podatku od dochodów (przyznawany tylko tym, którzy przebywają w Irlandii bez statusu rezydenta).

Litera „N” oznacza normalne rozliczenia podatkowe,
w których przypadku możemy liczyć tylko na ewentualne zwroty kosztów poniesionych na wynajem bądź edukację.

Zasady i warunki występowania o zwrot nadpłaconego podatku lub
o odliczenie przysługujących ulg podatkowych opisujemy
w artykule „Zwrot podatku i ulgi” oraz „Formularz P50”.