Powrót

Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-07-14

Tagi: Rodzina

Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju

W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się następnie zaświadczenie polskiego konsula.

Wniosek o wydanie zezwolenia, składany zarówno do starosty (burmistrza lub prezydenta miasta), jak i do konsula, powinien zawierać następujące dane:

  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
  • datę i miejsce zgonu,
  • miejsce, z którego zmarły zostanie przewieziony, miejsce pochówku,
  • środek transportu, którym zostanie przewieziony do kraju,
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i serię dokumentu tożsamości.

Za wydanie zezwolenia na sprowadzenie zmarłego z zagranicy nie płaci się opłaty skarbowej. Starosta (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku.

Do wniosku składanego do starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) należy dołączyć:

  • przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon oraz jego przyczynę,
  • w wypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w wyżej wymienionych dokumentach do wniosku dołącza się odpowiednią dokumentację, która wyklucza śmierć na skutek choroby zakaźnej.

Do wniosku składanego do konsula należy dołączyć:

  • pozwolenie wydane przez starostę (burmistrza lub prezydenta miasta),
  • akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon.

W wypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną obowiązują pewne ograniczenia co do możliwości pogrzebu w Polsce.
W odniesieniu do ściśle określonych chorób starosta (burmistrz lub prezydent miasta) może wyrazić zgodę na sprowadzenie ciała zmarłego dopiero po upływie dwóch lat.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?