Powrót

Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-07

Tagi: Dziecko, Paszport, Rodzina, Sąd

Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o wydanie zgody na uzyskanie paszportu przez dziecko jest:

  • sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka,
  • sąd rejonowy miejsca pobytu dziecka– jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania,
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – jeśli miejsca zamieszkania bądź pobytu nie da się ustalić.

Warto wiedzieć
Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego rodzica. W ten sposób paszport można otrzymać wyłącznie z ważnych powodów, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Szczególnie wtedy, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?