Powrót

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Tagi: Zwierzęta i rośliny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-16

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Należy pamiętać, że przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga uzyskania specjalnych dokumentów, a ich brak grozi karą więzienia, karą pieniężną i konfiskatą przewożonych okazów.

Lista gatunków zagrożonych wyginięciem jest zawarta
w załącznikach I, II i III Konwencji Waszyngtońskiej, które
w aktualnej wersji obowiązują od 23 czerwca 2010 r. Z ich treścią można zapoznać się na stronie sekretariatu CITES: http://www.cites.org/.

Przed planowanym przyjazdem należy sprawdzić czy okazy, które chcemy przywieźć do Unii Europejskiej, należą do gatunków CITES
i czy ich wwóz jest obecnie dozwolony. Ze względu na swobodny przepływ towarów w obrębie Unii Europejskiej dokumenty CITES wydane w jednym z krajów Wspólnoty są honorowane przez inne kraje.

Okazami CITES są żywe lub martwe rośliny i zwierzęta, ich części
i produkty pochodne, np.:

  • spreparowane zwierzęta lub części ich ciał,
  • torebki, portfele, paski, buty wykonane np. ze skór krokodyli, węży czy waranów,
  • futra i skóry z dzikich kotów, niedźwiedzi, wydr lub wilków,
  • wyroby jubilerskie, w skład których wchodzi np. kość słoniowa,
  • pamiątki, takie jak koralowce, muszle przydaczni, rogi nosorożców itp.,
  • medykamenty zawierające pochodne z gatunków zagrożonych wyginięciem.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?