Powrót

Przeprowadzka

Przeprowadzka

Przeprowadzka do Polski Warto wiedzieć, że nasze osobiste mienie przywożone z państw Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zapłaty cła, a przywożone z państw nienależących do UE jest z niego zwolnione po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w przepisach prawa celnego.

Wielu Polaków powracających do kraju przywozi ze sobą zgromadzone
za granicą oszczędności. Najbezpieczniejsze jest w takim wypadku skorzystanie z oferty banków lub wyspecjalizowanych firm świadczących usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wiezienie pieniędzy w gotówce, należy pamiętać o przepisach regulujących przewóz dewiz przez granicę.

Stosownych formalności musimy również dopełnić, sprowadzając do Polski swoje mienie. Jeżeli zamierzamy zabrać ze sobą zwierzęta bądź rośliny (w większej liczbie), musimy wcześniej uzyskać odpowiednie dokumenty. Planując zabranie ze sobą dzieła sztuki, warto upewnić się, czy możemy je wywieźć z danego kraju.

W tym rozdziale dowiesz się: