Powrót

Poradnik psychologiczny

Poradnik psychologiczny

Część reemigrantów po powrocie do kraju przeżywa powrotny szok kulturowy, co wiąże się ze stresem, a czasem nawet depresją. Dlatego też do powrotu należy się odpowiednio przygotować także pod względem psychologicznym. Później przychodzi czas na odbudowywanie relacji z rodziną, przyjaciółmi, budowanie nowego planu na życie. Podczas tego procesu nie należy zapominać o dzieciach urodzonych i wychowywanych za granicą, które mogą mieć dodatkowe trudności readaptacyjne.

W tym rozdziale dowiesz się: