Powrót

Podatki w Wielkiej Brytanii

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-04-16

Tagi: Podatki, P60

Podatki w Wielkiej Brytanii

Podatki w Wielkiej Brytanii Osoby, które wracają do Polski, powinny sprawdzić, czy w ich przypadku istnieje podstawa do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego  w Wielkiej Brytanii.
W większości przypadków jest taka możliwość.

O zwrot nadpłaconego podatku można wnioskować, jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance).

Warto wiedzieć
W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (personal allowance). W roku podatkowym 2017/18 kwota ta wyniosła 11500 funtów, natomiast obecnie, w roku podatkowym 2018/19 wynosi 11,850 funtów.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Osoby podejmujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku składania corocznych zeznań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są przez pracodawcę, który po zakończeniu każdego roku podatkowego jest zobowiązany wydać pracownikowi druk P60. W druku tym wskazywane są m.in. kwoty pobranych i odprowadzonych zaliczek.

Jeżeli jednak pracownik chce otrzymać zwrot podatku, musi złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Zeznanie składa się po zakończeniu danego roku podatkowego. Jeżeli wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii i mamy pewność, że nie rozpoczniemy tu pracy ponownie przed końcem danego roku podatkowego, możemy złożyć zeznanie również przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego (przed
6 kwietnia). W takim przypadku powinniśmy wskazać tę okoliczność w zeznaniu podatkowym.

Ważne jest przy tym, że rozliczyć podatek można nawet do czterech lat wstecz. Jeżeli więc pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii przez kilka lat, ale nigdy nie występowaliśmy o zwrot podatku, możemy to uczynić przy okazji powrotu do Polski. Nie oznacza to jednak, że będzie nam zwrócony cały zapłacony w Wielkiej Brytanii podatek, a jedynie kwota, która stanowi jego nadpłatę.

Obecnie umożliwiono składanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku za pośrednictwem GOV.UK Verify. W tym celu wymagany jest numer PAYE pracodawcy (można go znaleźć na wystawionym P60) oraz konto w GOV.UK Verify. W celu założenia konta GOV.UK Verify niezbędna jest weryfikacja danej osoby.


Najczęściej zadawane pytania

Formularze

Więcej informacji

Czat z ekspertem


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?