Powrót

Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy emerytalnych

Tagi: Emerytura i renta, Podatki, Transfer świadczeń

Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy emerytalnych

W Polsce nie ma żadnych przeszkód dla uczestnictwa
w zagranicznym funduszu emerytalnym. Sposób opodatkowania dochodów z tych funduszy zależy od tego, czy Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotne jest również, jak w tym kraju są traktowane wypłaty z funduszu.

Fundusz, który działa w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bądź Liechtensteinie, może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski. Oznacza to, że możemy swobodnie uczestniczyć w takim funduszu emerytalnym.

Warto wiedzieć
Jeżeli dochody wypłacane z zagranicznego funduszu emerytalnego są traktowane w państwie źródła jako emerytura i wypłacane świadczenie jest związane z zatrudnieniem, wtedy będą one, co do zasady, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowane w miejscu zamieszkania (w Polsce). Tak jest w przypadku np. Niemiec, Holandii czy Szwajcarii.

Niektóre umowy przewidują możliwość opodatkowania tego typu dochodów również w państwie źródła (wypłaty). Takie rozwiązanie zostało przyjęte np. w umowie ze Stanami Zjednoczonymi.

Jeżeli jednak dochody takie zgodnie z prawem państwa, z którego są wypłacane, są zrównane z wpływami z akcji, wtedy państwo to ma prawo do poboru podatku u źródła w wysokości określonej w umowie (zazwyczaj jest to od 5% do 15% wypłacanej kwoty brutto).


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?