Powrót

Opłaty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-07-07

Tagi: Samochód

Opłaty

Wysokość opłat za rejestrację samochodu jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz typu tablic rejestracyjnych.

Zasadniczo opłaty przy rejestracji pojazdu sprowadzanego
z zagranicy są takie same jak te uiszczane przy rejestracji pojazdu zakupionego w kraju. Dodatkowo za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. 

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł,
 • zabytkowe samochodowe — 100 zł,
 • zabytkowe motocyklowe — 50 zł.

Opłata za wydanie:

 • pozwolenia czasowego przy rejestracji czasowej pojazdu
  z urzędu — 13,50 zł,
 • pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu – 18,50 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 54 zł,
 • kompletu nalepek legalizacyjnych — 12,50 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę — 18,50 zł,
 • pierwszej karty pojazdu — 75 zł.

Opłata skarbowa:

 • pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem są: wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.

Dodatkowo wymagane jest jeszcze uiszczenie odpowiedniej opłaty ewidencyjnej.

Warto wiedzieć
Wpłaty można dokonać w kasie lub na konto bankowe właściwego urzędu.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?