Powrót

Odzyskiwanie nadpłaconego podatku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-02

Tagi: Podatki, P50, P45, P60, Payslip

Odzyskiwanie nadpłaconego podatku

Większość osób pracujących w Irlandii ma potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek stanowią osoby, u których przyznane ulgi kredytowe w połączeniu z na przykład niskimi zarobkami powodują brak potrąceń na podatek.  Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w Revenue (irlandzkim urzędzie podatkowym) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców. Należy pamiętać, że zwrot przyznawany jest jedynie w sytuacji, gdy podatek został nieprawidłowo naliczony.

Warto wiedzieć
Zwrot podatku przysługuje nam nawet do czterech lat wstecz
i możemy się o niego ubiegać także z Polski. Dokumentami, które musimy przedstawić, są P45, P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Jeżeli ich nie mamy, powinniśmy przedstawić payslipy z dokładną nazwą i adresem pracodawcy. Wszelkie formularze podatkowe warto też zebrać i wziąć ze sobą do kraju. Mogą się one przydać np. podczas ubiegania się o kredyt mieszkaniowy.

Wysokość należnego zwrotu podatku zależy od sytuacji osobistej podatnika, a przede wszystkim od przysługujących ulg podatkowych. Wysokość pobranych zaliczek na podatek jest uwidoczniona na dokumencie P45 otrzymywanym na zakończenie pracy w pozycji „tax deducted”.

Z kolei ubieganie się o zwrot podatku za bieżący rok podatkowy wymaga wypełnienia formularza P50 (do pobrania na stronie internetowej Revenue). Wypełnić formularz możemy jeśli pozostajemy bez pracy lub wyjeżdżamy z Irlandii.

Warto wiedzieć
Nieprawdziwe są informacje, jakoby Revenue oczekiwało deklaracji o bezpowrotnym opuszczeniu Irlandii. Teoretycznie możemy powrócić do Irlandii nawet w bieżącym roku podatkowym i podjąć tutaj na nowo pracę. Może to jednak zrodzić komplikacje w sferze naszych zobowiązań podatkowych i może oznaczać obowiązek oddania wcześniej otrzymanego zwrotu podatku.

W formularzu P50 podamy albo dane konta bankowego, na które chcemy otrzymać zwrot (może być również w Polsce, pod warunkiem, że nasz bank jest członkiem SEPA) lub – w razie jego braku – nasz adres korespondencyjny w Polsce, na który zostanie przesłany czek, który możemy zrealizować w polskim banku (sama procedura weryfikacji czeku może trochę potrwać, ale pieniądze otrzymamy).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?