Powrót

Odprawa

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-04

Tagi: Praca, Odprawa

Odprawa

Odprawa w Irlandii Tracąc w Irlandii pracę z przyczyn zakładu pracy i pracodawcy (tzw. redukcji),  możemy uzyskać prawo do odprawy. Przepisy Ustawy o odprawach z lat 1967-2014 przewidują odprawy dla pracowników, którzy przepracowali ustalony okres u danego pracodawcy i spełniają określone ustawą kryteria.

Utrata pracy z przyczyn zakładu pracy
i pracodawcy (tzw. redukcji) może nastąpić w wyniku zmniejszenia liczby zatrudnienia, likwidacji etatu z powodu trudnej sytuacji finansowej firmy, reorganizacji zakładu pracy lub jego zamknięcia.

Podstawowe wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawo do odprawy, to: wiek co najmniej 16 lat, zatrudnienie z ubezpieczeniem społecznym (składka PRSI), praca u jednego pracodawcy nieprzerwanie przez co najmniej 104 tygodnie (2 lata). Dodatkowo wymagane jest, aby zwolnienie nastąpiło w wyniku prawdziwej redukcji (genuine redundancy situation), czyli stanowisko przestało istnieć, pracownik nie musiał być zastąpiony przez innego.

Ustalenie ciągłości zatrudnienia (104 tygodni) zachodzi pomimo:

 • urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, adopcyjnego, wychowawczego lub opiekuńczego,
 • przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopu, urlopu bezpłatnego, oraz podczas uzgodnionej nieobecności,
 • pobytu poza miejscem pracy autoryzowanego przez pracodawcę (np. przerwy w wykonywaniu pracy w celu dokształcania się),
 • zwolnienia z pracy ze względu na redukcję przed upływem okresu 104 tygodni pracy, a następnie ponownego zatrudnienia przez pracodawcę w ciągu 26 tygodni trwania tego zwolnienia,
 • ponownego zatrudnienia w ciągu czterech tygodni od zwolnienia przez spółkę stowarzyszoną z poprzednim pracodawcą,
 • dobrowolnego przeniesienia do innego pracodawcy (przy zaznaczeniu ciągłości pracy),
 • przyjęcia z powrotem na stanowisko na mocy prawodawstwa dotyczącego nieuzasadnionego zwolnienia,
 • udziału w strajku lub przebywania na lokaucie,
 • wystąpienia sytuacji przejęcia zakładu pracy przez nowego właściciela.

Warto wiedzieć
Zachowanie prawa do odprawy wymaga wykazania, że zakończenie zatrudnienia nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Odprawa jest wypłacana w wysokości dwóch tygodniówek za każdy przepracowany pełny rok pracy oraz jednej dodatkowej tygodniówki. Pracownik objęty redukcją po trzech latach pracy otrzyma więc odprawę w wysokości siedmiu tygodniówek. Maksymalna wysokość tygodniówki przyjmowana do ustalenia wysokości należnej odprawy to 600 EUR.

W przypadku naruszenia naszych praw dotyczących odprawy możemy się o nie ubiegać przez:

 • zawiadomienie inspekcji pracy

National Employment Rights Authority NERA
Information Services
Government Buildings
O'Brien Road
Carlow
tel. (00353) 59 917 8990

 • złożenie skargi do Trybunału Apelacyjnego do spraw Zatrudnienia w ciągu 1 roku od daty zakończenia stosunku pracy dającego prawo do żądania odprawy

Skargę obecnie należy składać przy użyciu formularza dostępnego on-line.

Employment Appeals Tribunal
Davitt House
65a Adelaide Road,
Dublin 2
tel. (00353) 1 631 3006

Więcej podstawowych informacji na temat temat w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej Citizens Information.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?