Powrót

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-08-16

Tagi: Służba wojskowa, Obywatelstwo

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej – w wypadku osób będących byłymi żołnierzami zawodowymi lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w wypadku pozostałych osób).

Obywatele polscy, którzy zamieszkują lub przebywają czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą, składają wniosek za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Przyjęcie do służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez uzyskania ww. zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Obywatele polscy, którzy mają również obywatelstwo innego państwa i stale w nim zamieszkują, nie muszą mieć zgody na zaciągnięcie się do armii lub organizacji wojskowej tego państwa. Jeżeli te warunki zostaną zachowane, służba wojskowa w obcej armii nie będzie traktowana jak przestępstwo.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć tutaj.


Najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?