Powrót

Nagłe zachorowania i wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-06-18

Tagi: Ubezpieczenie zdrowotne, Cudzoziemiec, EKUZ

Nagłe zachorowania i wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawionej przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, w której niezbędne jest uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdego zakładu opieki zdrowotnej (świadczeniodawcy), który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niezbędne rzeczowe świadczenia zdrowotne są udzielane przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ również osobom, które nie posiadają EKUZ, ale w takich sytuacjach należy ponieść całość kosztów leczenia, a następnie ubiegać się o ich zwrot we właściwej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie miejsca zamieszkania.

Warto wiedzieć
Wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie miejsca zamieszkania. Odpowiednia placówka weryfikuje, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (rachunki wraz z dowodami zapłaty).
Szczegółowe informacje na temat skorzystania w nagłej potrzebie z pomocy medycznej w Polsce dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?