Powrót

Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-07-07

Tagi: Mieszkanie, Pomoc społeczna

Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy

O mieszkania komunalne mogą się ubiegać najubożsi mieszkańcy. Niestety, organy ustawodawcze nie ujednoliciły przepisów, które w skali krajowej regulowałyby zasady przyznawania takich mieszkań. Każda gmina przyznaje je według własnych kryteriów. Podstawowe kryterium to dochód na osobę.

W wielu gminach wprowadzono tzw. ocenę punktową. Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne są oceniane poprzez punkty, które przyznaje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwałach Rady Miasta.

Punkty można dostać np. za to, ile osób mieszka w jednym lokalu, bezdomność, samotne macierzyństwo, długość oczekiwania na mieszkanie itp. Naszą sytuację mieszkaniową i majątkową może zweryfikować komisja decydująca o zasadności przyznania mieszkania komunalnego. Niektóre gminy wprowadzają również kryterium związane z koniecznością zamieszkiwania lub zameldowania na terenie gminy przez kilka lat albo związane
z aktywnością życiową lub zawodową z daną gminą (np. praca na terenie gminy przez określony czas).

Jeśli mamy trudne warunki mieszkaniowe (np. zły stan techniczny lokalu, niewielki metraż, czyli tzw. ciasne lokum), sprawdźmy, czy istnieje możliwość zamiany mieszkania. Uchwały rad gmin zawierają regulacje dotyczące takich zamian. Tam znajdziemy informację, kiedy i na jakich zasadach taka zamiana jest możliwa.

Dokumenty

W większości miast, ubiegając się o najem lokalu mieszkalnego, należy złożyć podanie, arkusz wnioskodawcy, deklarację
o wysokości dochodów oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

Warto wiedzieć
Zanim podejmiemy starania o przyznanie mieszkania komunalnego z zasobów gminy, musimy sprawdzić, czy spełniamy wymagane kryteria.

O warunkach przyznawania tego typu lokali poinformują nas pracownicy biur obsługi mieszkańca lub wydziału spraw mieszkaniowych w urzędzie miasta (nazewnictwo wydziałów jest różne w zależności od miasta). Potrzebne informacje możemy znaleźć również na stronach internetowych urzędów miast w Polsce.


Najczęściej zadawane pytania

Czat z ekspertem

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?