Powrót

Meldunek

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-15

Tagi: Mieszkanie

Meldunek 

Opuszczając Austrię, musimy pamiętać o obowiązku wymeldowania się. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi nam kara grzywny, urząd wydaje pisemne potwierdzenie. 

W Austrii istnieje obowiązek zameldowania i wymeldowania się. Cudzoziemiec zobowiązany jest zameldować się w ciągu trzech dni od daty przybycia na terytorium tego kraju. Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek zgłosić swój pobyt
i zarejestrować się w księgach gości w ciągu 24 godzin. 

Organami meldunkowymi są urzędy dzielnicowe i gminne. 

Żeby uzyskać zameldowanie, należy wypełnić formularz meldunkowy oraz okazać paszport lub dowód osobisty. 

Przed wyjazdem z Austrii trzeba się wymeldować. Prawo nakazuje dokonać tego w terminie 3 dni przed lub po wyprowadzce. Za niedopełnienie bądź nieterminowe dopełnienie obowiązku meldunkowego przepisy przewidują karę grzywny do 726 euro. 

W Austrii nie obowiązują żadne opłaty meldunkowe.

Zameldować oraz wymeldować można się osobiście, przesyłając oryginały wymaganych dokumentów pocztą lub dostarczając je za pośrednictwem osoby trzeciej. Nie ma możliwości dopełnić obowiązku meldunkowego faxem lub drogą mailową.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?