Powrót

Małżonek/partner cudzoziemiec

Małżonek/partner cudzoziemiec

Małżonek/partner cudzoziemiec Jeśli podczas pobytu za granicą pobraliśmy się lub poznaliśmy osobę, z którą jesteśmy w związku partnerskim i planujemy powrót do Polski razem
ze współmałżonkiem lub partnerem, którzy nie są Polakami, musimy mieć świadomość o dodatkowych formalnościach, którymi będziemy musieli się zająć.

Jeśli weźmiemy ślub za granicą, musimy pamiętać, aby zarejestrować małżeństwo w polskim urzędzie stanu cywilnego. Jeśli natomiast planujemy ślub z cudzoziemcem w Polsce, należy z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się formalnościami, które na ogół zajmują więcej czasu niż w przypadku ślubu Polaków.

W tej części rozdziału dowiesz się: