Powrót

Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych

Tagi: Cudzoziemiec, Apostille

Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych

Mimo zasady domniemania autentyczności zagranicznych dokumentów urzędowych w praktyce wymagane jest ich poświadczanie.

Poświadczanie odbywa się poprzez:

lub

  • legalizację konsularną – jeżeli dokument pochodzi z państwa, które nie jest stroną Konwencji haskiej z 1961 r. Legalizację uzyskuje się w urzędzie konsularnym RP na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi.

Bezwzględnie zwolnione z legalizacji lub apostille są dokumenty pochodzące z państwa związanego z Polską umową dwustronną lub wielostronną, która przewiduje zwolnienie z legalizacji dokumentów objętych zakresem przedmiotowym danej umowy.

Warto wiedzieć
Dokumenty urzędowe sporządzone za granicą powinny zostać przetłumaczone na język polski. Najczęściej wymagane jest tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź przez polskiego konsula, który posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Niektóre akty prawne (np. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące m.in. nostryfikacji świadectw i dyplomów) zawierają szczegółowe przepisy regulujące kwestię tłumaczenia, wskazując na jego konieczność.

W przypadkach, których nie reguluje prawo, tłumaczenie dokumentu może zostać dokonane przez tłumacza, który nie jest tłumaczem przysięgłym w rozumieniu polskich przepisów. W takiej sytuacji tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza w państwie, z którego pochodzi dokument.

Warto wiedzieć
Koszt tłumaczenia ponosi osoba zainteresowana, a nie organ, któremu jest przedkładany dokument.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?