Powrót

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

 Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

Powyższa reguła nie dotyczy cudzoziemców o polskim pochodzeniu, gdyż mogą oni zalegalizować swój pobyt w Polsce na uprzywilejowanych zasadach, zgodnie z art. 52, pkt. 5 Konstytucji RP.

W tym rozdziale dowiesz się: