Powrót

Legalizacja pobytu obywateli krajów trzecich

Legalizacja pobytu obywateli krajów trzecich

Obywatele krajów trzecich mogą ubiegać się o dwa rodzaje zezwoleń, dzięki którym ich pobyt w Polsce będzie miał legalny charakter.

W tym rozdziale dowiesz się:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy 
    Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony?
  • Zezwolenie na pobyt stały
    Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt na czas oznaczony?