Powrót

Konto

Tagi: Konto bankowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-09-09

Konto

Zamknięcie konta bankowego w Wielkiej Brytanii Z punktu widzenia interesów powracającego do kraju liczne rodzaje kont bankowych w Wielkiej Brytanii można podzielić zasadniczo na dwa rodzaje: bezpłatne (czyli niegenerujące długów w przypadku niedopełnienia procedury zamknięcia) i płatne (generujące takie zadłużenie).

Zdarzają się też konta bezpłatne z kartą debetową bądź kartą kredytową, i w obu tych przypadkach należy zamknąć konto przed wyjazdem bądź zniszczyć kartę, by przypadkowe jej użycie lub zgubienie nie generowało nam długów. Jeżeli mamy prostą kartę płatniczą niezezwalającą na debet, oznacza to zazwyczaj posiadanie najprostszego, bezpłatnego konta bankowego.

W przypadku bezpłatnego konta bez prawa do karty debetowej bądź kredytowej nie ma konieczności szybkiego zamykania rachunku. Nie generuje ono żadnych długów, możemy je zostawić na wypadek wizyt w Wielkiej Brytanii, podania numeru potrzebnego do przelewu ostatniej wypłaty bądź zwrotu podatku.

Warto wiedzieć
Zgodnie z polskim prawem, w przypadku powrotu do Polski
z Wielkiej Brytanii, konto można pozostawić otwarte. Jeśli jednak na koniec danego roku stan konta przekroczy równowartość 7 mln zł, to nakładamy na siebie obowiązek składania do Narodowego Banku Polskiego kwartalnych sprawozdań o stanie rachunku. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Konto w banku zagranicznym”.

W przypadku konta płatnego (występującego zazwyczaj z kartami debetowymi bądź kredytowymi) warto postarać się o zamknięcie rachunku, by nie generował on długów związanych zarówno
z kosztami prowadzenia, jak i przypadkowych (związanych
z użyciem przez nas karty na zakupach bądź w bankomacie, o czym mogliśmy zapomnieć, a rozliczenia związane z tym faktem dotarły do banku z opóźnieniem). Sposób zamknięcia rachunku określa każdy
z banków w podpisanej przez nas umowie. Nie jest to jednak skomplikowana procedura.

W każdym brytyjskim banku istnieje możliwość zrezygnowania
z karty debetowej bądź kredytowej i przekształcenia rachunku
w bezpłatny. 

Za prowadzenie płatnego konta, w zależności od rodzaju rachunku, brytyjskie banki pobierają opłatę w wysokości kilku lub kilkunastu funtów miesięcznie. Warto zamknąć konto przed wyjazdem, gdyż po wypłaceniu wszystkich środków bank zacznie pobierać opłaty
z limitu debetowego bądź kredytowego. Zadłużenie może też zostać powiększone o odsetki karne w przypadku niespłaconych terminowo rat za debet. W rezultacie, będąc już w kraju i nie odbierając wezwań do spłaty debetu, można trafić na listę dłużników.

Warto wiedzieć
Konto w Wielkiej Brytanii można zamknąć także po powrocie
do Polski. O możliwości telefonicznej (w przypadku usługi
z telebankowością) bądź listownej procedury można się dowiedzieć w dowolnym oddziale swojego  banku. Każdy
z banków dysponuje specjalną linią umożliwiającą załatwianie tego typu spraw spoza granic Zjednoczonego Królestwa.


Najczęściej zadawane pytania


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?