Powrót

Instrumenty podatkowe

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-18

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

Pierwszym z nich – skierowanym wyłącznie do osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jest tzw. kredyt podatkowy. Rozwiązanie to polega na tym, że podatnik może zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

Drugim rozwiązaniem jest tzw. ulga na działalność badawczo-rozwojową. Szczegóły na temat ulgi znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie Mnisterstwa Finansów.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?