Powrót

Instrumenty podatkowe

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-18

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

Pierwszym z nich – skierowanym wyłącznie do osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jest tzw. kredyt podatkowy. Rozwiązanie to polega na tym, że podatnik może zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

Drugim rozwiązaniem jest tzw. ulga na działalność badawczo-rozwojową. Szczegóły na temat ulgi znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie Mnisterstwa Finansów.