Powrót

Formularz U1 (dawniej E 301)

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, U1 E301, P60, P45, Payslip

Formularz U1 (dawniej E 301)

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Stosuje się go przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ten dokument w powiatowym urzędzie pracy, w którym będą się rejestrować jako bezrobotne.

Aby uzyskać w Wielkiej Brytanii formularz U1 (E 301), należy wypełnić wniosek CA3916, dostępny na stronie internetowej HM Revenue & Customs, dołączyć do niego, zgodnie z instrukcją, kopie ostatnich payslipów od każdego pracodawcy z ostatnich trzech lat naszej pracy w Wielkiej Brytanii i payslipów za marzec z ostatnich trzech lat lub kopie formularzy P60 także za ostatnie trzy lata. Wymaga się również dołączenia pisma od ostatniego pracodawcy, potwierdzającego powód rozwiązania stosunku pracy. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

Customer Operations
National Insurance Contributions and Employer Office
International Caseworker
Benton Park View
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 – z zagranicy
0845 915 4811 – z obszaru Wielkiej Brytanii

HM Revenue & Customs informuje, że składki odprowadzane podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Self-employment) nie sa brane pod uwagę podczas ustalania prawa do zasiłku. Okres ten nie będzie potwierdzony przez instytucję brytyjską jako kwalifikujący do przyznania prawa do zasiłku.

O potwierdzenie okresu ubezpieczenia (pracy) w Wielkiej Brytanii można też wystąpić po powrocie do Polski – za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) - jeśli osoba ubiega się o zasiłek dla osób bezrobotnych. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Warto wiedzieć
Ze względu na dużą liczbę wniosków czas oczekiwania na odesłanie informacji znacznie się wydłużył. W pierwszej kolejności załatwiane są te zapytania, które dodatkowo poparte zostały zapytaniem odpowiedniego urzędu państwa członkowskiego oraz zapytania kierowane bezpośrednio przez odpowiednie organy innych państw członkowskich. Osoby, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce mają szansę szybciej otrzymać potwierdzenie okresów ich pracy w Wielkiej Brytanii w celu ustalenia ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się z naszego Powrotnika.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?