Powrót

Formularz E 104

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-04

Formularz E 104

Dokumentem służącym potwierdzeniu naszych okresów ubezpieczenia (pracy) w Irlandii w celu starania się po powrocie do Polski o przyznanie świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od odpowiedniego okresu ubezpieczenia, jest formularz E 104.

Poświadczenie to może okazać się wymagane w razie starania się na terenie Polski o przyznanie lub kontynuację np. pieniężnych świadczeń chorobowych, pieniężnych świadczeń z zakresu macierzyństwa.

Wnioski o wydanie formularza E104 lub U1 należy złożyć do Irlandzkiego Department of Employment Affairs and Social Protection. Najlepiej, aby z takim wnioskiem wystąpiła instytucja właściwa z Polski, takie wnioski są zawsze rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Osoby, które wyjeżdżają do Polski mogą złożyć wniosek o wydanie E104 lub U1 przed wyjazdem. Do wniosku należy dołączyć kopie P45 oraz kopie P60 i dołączyć swój adres w Polsce.

Wniosek można uzyskać online a następnie wypełniony dokument należy przesłać do:

International Records Section
Department of Employment Affairs and Social Protection

McCarter's Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland

Tel:(01) 471 5898
Locall:1890 690 690

Warto wiedzieć

W związku z modernizacja systemu PAYE, z dniem 1 stycznia 2019 dokumenty P45 and P60 zostały zlikwidowane i zastąpione systemem online. P60 za rok 2018 był ostatnim dokumentem P60 wydawanym przez pracodawców. Od 2019 roku odpowiednik P60 (end of year statement) będzie dostępny poprzez Revenue’s myAccount service.