Powrót

Dzieci

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-16

Wracając do Polski z dziećmi, należy zgromadzić i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty urzędowe, ubezpieczenia zdrowotnego oraz szkolne, aby po powrocie do Polski móc dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

W przypadku polskiego dziecka urodzonego za granicą istotny będzie zagraniczny akt urodzenia, na podstawie którego będzie można zarejestrować dziecko w polskich księgach stanu cywilnego. Rejestracji można dokonać jeszcze przed wyjazdem przez Konsulat RP właściwy ze względu na miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

Również przez Konsulat można dopełnić formalności związanych z nadaniem dziecku numeru PESEL i wydania paszportu, który jest często wymaganym dokumentem tożsamości dziecka, z którym podróżujemy za granicę.

Ważne są również dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, jak karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. 

W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie, w czasie dalszego leczenia w Polsce.

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest wcześniejsze pobranie dokumentów z lokalnej szkoły, do której dziecko uczęszczało lub którą dziecko ukończyło w Wielkiej Brytanii. Więcej piszemy o tym w artykule „Dzieci w szkole”

Warto wiedzieć

Posiadacze świadectw zagranicznych, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole podstawowej, liceum, technikum lub szkole branżowej I lub II stopnia, są przyjmowani do tych szkół na podstawie odrębnych przepisów, decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa LINK: https://www.gov.pl/web/edukacja/warunki-podejmowania-nauki-przez-cudzoziemcow-w-polskich-szkolach 

Posiadacze świadectw zagranicznych, którzy zamierzają podjąć w Polsce naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych, bądź zamierzają podjąć pracę rezygnując z dalszej nauki, powinni złożyć wniosek o uznanie świadectwa do kuratora oświaty. Spora grupa świadectw jest uznawana automatycznie, bez konieczności uzyskania decyzji kuratora oświaty. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa LINK: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica  

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1655)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 685)

W zakresie typów szkół systemu sprzed reformy systemu oświaty, która weszła w życie w roku 2017:

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 666)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?