Powrót

Dotacje unijne

Tagi: Firma, Dotacje

dotacje UNIJNE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-02

Od 2015 roku środki na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego są przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program na lata 2014-2020

Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach 2014-2020 realizowanych będzie 5 tematycznych programów operacyjnych:

  • Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Wiedza Edukacja Rozwój
  • Inteligentny Rozwój
  • Polska Cyfrowa 
  • Program dla Polski Wschodniej
  • Pomoc Techniczna

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  wspiera następujące obszary:

  • zatrudnienie i mobilność pracowników,
  • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

W ramach POWER realizowane są działania na rzecz osób młodych. Wdrażane są przez publiczne służby zatrudnienia, czyli powiatowe urzędy pracy i w ramach otwartych naborów na projekty konkursowe.
PO WER jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

 

Gdzie szukać informacji

Dodatkowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przy otwarciu własnego biznesu można szukać w punktach informacyjnych na temat funduszy europejskich.

Warto wiedzieć
Żeby sprawdzić inne formy wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeczytaj o instytucjach wspierających przedsiębiorców, w tym w pozyskaniu środków unijnych.
Sprawdź również, o jakie dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności możesz starać się w powiatowym urzędzie pracy. Pamiętaj, nie możesz jej połączyć ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?