Powrót

Dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy

Dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy po powrocie z emigracji Jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną, to dzięki działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” możesz uzyskać aż do 40 tys. zł z unijnej kasy na założenie własnej firmy. Dotyczy to też osób planujących powrót z zagranicy.
 
Z tego rozdziału dowiesz się:

  • Kto może ubiegać się o dotację
    Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej, sprawdź czy możesz się starać o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Jaka jest procedura jej otrzymania
    Dowiedz się, co musisz zrobić oprócz wypełnienia wniosku. Pracownicy instytucji pośredniczącej mogą poprosić cię o przedstawienie wstępnego zarysu biznesplanu, możesz być też poddany testom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródła finansowania działalności gospodarczej