Powrót

Dokumenty dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-12

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport, dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.


Informacje jak wyrobić paszport dla dziecka znajdziesz tutaj.


W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty w urzędzie gminy. Nie możemy go wyrobić za pośrednictwem konsulatu RP.

Informacje, czym jest dowód osobisty i jak go wyrobić dla dziecka znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.