Powrót

Co oferują urzędy pracy

Tagi: Praca

Powiatowe urzędy pracy (PUP) funkcjonują w każdym powiecie. Są one zobowiązane do udzielania pomocy osobom zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Osoby niezarejestrowane mogą natomiast korzystać
z ogólnodostępnych zasobów informacji posiadanych przez te urzędy. Do zasobów tych zaliczane są m.in.:

  • informacje o ofertach pracy, udostępniane w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl (zakładka Poszukujący pracy/Szukasz pracy?),
  • informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia (w tym program Doradca 2000 dostępny na stronie internetowej www.doradca.praca.gov.pl),
  • informacje i bazy danych służące uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia na terenie Polski.

Warto wiedzieć
Osoby powracające z zagranicy mogą także – bez rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – korzystać z porad zawodowych czy zajęć aktywizacyjnych oferowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach wojewódzkich urzędów pracy (WUP-ów).

Adresy, telefony oraz informacje o stronach internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dostępne są na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?