Powrót

Becikowe


Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-15

Tagi: Dziecko, Rodzina, Świadczenia rodzinne, Becikowe

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do tzw. becikowego jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Mogą z niej skorzystać:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a jeśli dotyczy on dziecka, które jest objęte opieką prawną lub faktyczną lub dziecka przysposobionego, wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Aby uzyskać prawo do becikowego, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie takie może wydać lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Informacje na temat wymaganych dokumentów, załączników do wniosku, można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?