Powrót

Akt urodzenia dziecka w USA

Tagi: Dziecko

Akt urodzenia dziecka w USA

Jeżeli twoje dziecko urodziło się w USA, należy zarejestrować to w polskich aktach stanu cywilnego. W tym celu warto postarać się przed wyjazdem do Polski o akt urodzenia dziecka. Dokument taki w USA wydają odpowiednie urzędy, najczęściej działające w ramach departamentu zdrowia.

Dla przykładu w Nowym Jorku urzędem zajmującym się wydawaniem aktów urodzenia jest:

New York State Department of Health
Vital Records Section
Certification Unit
P.O. Box 2602
Albany, NY 12220-2602

W stanie Illinois urzędem takim jest:

Illinois Department of Public Health
Division of Vital Records
925 East Ridgely Ave.
Springfield, IL 62702-2737

W stanie Kalifornia wniosek o wydanie aktu urodzenia należy złożyć do:

California Department of Public Health
California Office of Vital Records
MS 5103
P.O. Box 997410
Sacramento, CA 95899-7410

Więcej o rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskich aktach stanu cywilnego możesz przeczytać w artykule „Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą”.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?